Het Vervangingsplein is een initiatief van de Stichting Akkoord! po en Stichting Prisma.

Meer informatie over beide Stichtingen en alle scholen vindt u op: www.akkoord-po.nl en www.prisma-spo.nl

U kunt zich als nieuwe vervanger aanmelden bij het vervangingsplein.

Via het Vervangingsplein worden alle afspraken geregeld tussen u en de scholen waarvoor u zich als vervanger heeft ingeschreven.

Bij aanmelding hanteren we de volgende gedragscode.